Nawadnianie plantacji

 

Najbardziej efektywne nawadnianie sadów, plantacji malin , borówki amerykańskiej itp. odbywa się przy zastosowaniu linii kroplującej lub taśmy sadowniczej. Woda i nawozy bezpośrednio dostają się do strefy korzeniowej i w znaczący sposób przyczynia się do wzrostu wydajności i jakości plonu.

W celu ochrony sadów przed przymrozkami stosuje się zraszacze młoteczkowe, antyprzymrozkowe np. NAAN DAN.


Wykonujemy nawadnianie nadkoronowe , podkoronowe , kropelkowe.


Oferujemy wykonanie systemów automatycznego nawadniania, z równoczesnym nawożeniem roslin (fertygacja).Montujemy wielkopowierzchniowe systemy automatycznego nawadniania:

  • na plantacjach (np. borówki amerykańskiej, truskawek)
  • w sadach
  • w szkółkach leśnych, w szkółkach roślin ozdobnych
  • na polach golfowych, boiskach sportowych, na terenach zieleni miejskiej

 


 

 

__

Proces powstawania ogrodu
Nasze niektóre realizacje